Na Komárov

Pomník padlých v 1. světové válce Detail plastiky na pomníku Detail na jména padlých z Komárova
souřadnice: 49.1680783, 17.5508339

Pomník padlých

Posledním zastavením v historii Komárova je pomník věnovaný padlým v 1. světové válce. Za ním se musíme vydat za hranice Komárova na hřbitov v Pohořelicích. Je totiž věnován nejen památce komárovských padlých, ale také mužům z Pohořelic a Oldřichovic.

Kronika obce Komárov uvádí, že do zbraně bylo povoláno celkem 96 mužů - pětina z tehdejšího počtu obyvatel naší vesnice. Mezi 13 padlými najdeme mladé muže i otce od rodin. Válečných invalidů s rentou bylo podle kroniky 14.

Mnoho údajů je neúplných, protože válečné matriky i další zdroje informací byly v průběhu století ztraceny, zničeny, skartovány a jinak znehodnoceny. Něco málo stručných údajů o komárovských padlých a legionářích najdete v níže uvedených seznamech.

❮ Předchozí Zpět na přehled míst Další ❯
Seznam komárovských padlých
Srbské bojiště
Alfons Zmrzlík 1888 - 1914 Komárovský rodák z č.p. 18. Byl jediným synem v rodině, měl čtyři sestry. Roku 1913 se v Březolupech oženil.
Italské bojiště
Josef Lysoněk 1872 - 1919 Roku 1896 se z Březolup přiženil na Komárov. Byl otcem tří synů a tří dcer. Byl prohlášen za mrtvého v roce 1919.
Josef Mlýnek 1898 - 1917 Komárovský rodák z č. p. 45. V době, kdy odešel do války, byla jeho matka vdova. Měl jednoho bratra a tři sestry.
František Vyoral 1876 - 1917 Ponechán nepříteli.
Isidor Vyoral 1894 - 1917 Komárovský rodák z č. p. 50. V době jeho odchodu do války byla jeho matka vdova. Měl dva bratry a sestru. Padl je pohřben ve Svetej Gore ve Slovinsku (tehdy Monte Santo).
Ruské bojiště
Vincenc Dalajka 1879 - 1917 Pocházel ze Zlámance. Na Komárov se přiženil roku 1903. Měl tři syny a dvě dcery. Padl u Vodice.
Josef Mikeš 1881 - 1917 Pocházel z Bohuslavic a roku 1910 se se svou rodinou přistěhoval na Komárov. Měl syna a dvě dcery. Roku 1917 byl prohlášen za mrtvého.
Štěpán Mlýnek 1895 - 1915 Komárovský rodák z č. p. 66. Žil u svého strýce a tety se dvěma bratranci. Padl a je pohřben v Chotynieci v Haliči.
Karel Kresta 1879 - 1916 Narodil se Vlčkové do rodiny panského hajného. Také on byl panským hajným, což jej přivedlo na Komárov. Měl dva syny. Roku 1916 byl prohlášen za mrtvého. Jeho žena se roku 1919 provdala za jeho bratra, který byl také komárovským hajným.
Další úmrtí (např. ve vojenských nemocnicích)
Jan Fajgar 1885 - ?? Komárovský rodák z č.p. 26. Měl šest brátrů a dvě sestry. Kdy a kde zemřel se zatím nepodařilo zjistit.
Ambrož Knot 1884 - 1915 Pocházel z Topolné a roku 1911 se přiženil na Komárov. Zemřel ve vojenské nemocnici v Brně při epidemii tetanu.
Štěpán Rosík 1877 - ?? Komárovský rodák z č. p. 44. Měl tři syny a tři dcery. Kdy a kde zemřel se zatím nepodařilo zjistit.
František Šerý 1869 - ?? Pocházel z Brumova nad Vláří a roku 1899 se přiženil na Komárov. Měl čtyři syny a dceru. Kdy a kde zemřel se zatím nepodařilo zjistit.
Komárovští legionáři
Ruské legie - do zajetí upadlo 14 mužů, pět vstoupilo do legií
Alois Dohnal *1869 Komárov 54
Heřman Lubínek *1893 Komárov 4
Leopold Mlýnek *1891 Březolupy
František Pálka *1896 Komárov 62
Antonín Zelík *1893 Komárov 37
Italské legie - do zajetí upadlo 9 mužů, dva vstoupili do legií
Alois Hoferek *1884 Komárov 56
Josef Pekárek více se nepodařilo zjistit
Francouzské legie
Alois Lubínek *1892 Komárov 4
Slavoj Josef Jan Pulkrábek *1886 Komárov 73, roku 1912 se oženil ve Francii. Je zde uveden, protože jde o syna tehdejšího komárovského učitele Jana Pulkrábka.

Zdroje:
Kronika obce Komárov,
Kartotéka padlých v 1. světové válce,
Vojenské matriky,
Projekt Legie 100,
Matrika narozených obce Komárov léta 1861 - 1907,
Sčítání lidu 1910 v obci Komárov